Kare, Ürün Broşürleri, 2004

Kare Oto için katalog ve el broşürleri tasarlanmıştır. Katalog, tüm hizmet ve ürünlerle ilgili ayrıntılı bilgi içermektedir. Kare formatta ve Kare Oto'nun görsel kimlik elemanları kullanılarak, diğer tanıtım dokümanları ile dilbirliği içinde hazırlanmıştır.

Grafik Yapım Fotoğraf STB